Gabinet Dentystyczny Częstochowa lek. dent. Maciej Smolnik


Idź do treści

Ortodoncja


Ortodoncja

Współczesna ortodoncja pozwala korygować wady zgryzu uwarunkowane genetycznie, jak i nabyte w różnych stadiach wieku rozwojowego. Leczeniu ortodontycznemu mogą być poddane dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Nasz gabinet dentystyczny oferuje kompleksowe leczenie ortodontyczne, przy użyciu aparatów stałych oraz zdejmowanych. Rozpoczęcie właściwej fazy leczenia poprzedzone jest specjalistycznymi konsultacjami oraz wykonaniem aparatu, dobranego pod kątem indywidualnych wskazań medycznych. Dla powodzenia leczenia niezbędna jest systematyczność i dyscyplina pacjenta oraz regularne wizyty kontrolne.Przed założeniem aparatu

Przed założeniem aparatów stałych wszystkie zęby muszą być wyleczone oraz usunięty powinien być kamień nazębny.Pierwsza wizyta

Podczas pierwszej wizyty wstępnie oceniona zostaje wada zgryzu. Omawiane są główne skargi pacjenta i cele leczenia. Pobrane zostają wyciski zębów, zwykle wykonuje się też zdjęcia twarzy i zębów pacjenta. Pacjent dostaje skierowanie na zdjęcia RTG niezbędne do przeprowadzenia analizy wady zgryzu.Druga wizyta - przedstawienie planu leczenia

Na drugiej wizycie przedstawiony zostaje pacjentowi plan leczenia z wyjaśnieniem jego przebiegu. Po ustaleniu planu leczenia jest czas na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości pacjenta oraz na decyzję co do wyboru zamków ortodontycznych, jeżeli planowane jest leczenie aparatami stałymi. Przedstawione są również koszty leczenia (aparatów, elementów dodatkowych i wizyt kontrolnych). Po ich akceptacji można rozpocząć leczenie ortodontyczne. Często, jeżeli pacjent jest już zdecydowany na leczenie aparatami stałymi, na tej samej wizycie można wykonać tzw. separację - umieszczając małe sprężyste gumki pomiędzy zębami, aby stworzyć niezbędna ilość miejsca potrzebnego do założenia pierścieni na następnej wizycie.Właściwe leczenie ortodontyczne

Leczenie ortodontyczne rozpoczyna się wraz z zamontowaniem aparatu stałego.Wizyty kontrolne

Często pacjenci zapominają, że to nie sam aparat leczy, lecz wszelkie jego modyfikacje i aktywacje wykonywane na wizytach kontrolnych. Każdy etap leczenia ma precyzyjnie określony czas trwania. Bardzo istotne jest więc przestrzeganie systematycznego zgłaszania się na wizyty kontrolne w ustalonych terminach. Zwykle wizyty kontrolne odbywają sięco 4-6 tygodni.Faza retencji/stabilizacji

Leczenie aparatami to tzw. faza aktywna leczenia. Jej zakończenie nie jest jednoznaczne z zakończeniem całego leczenia ortodontycznego. Po zdjęciu aparatów następuje tzw.faza retencji ,czyli utrzymania efektów leczenia..W zależności od stopnia nasilenia wady, warunków zgryzowych oraz wieku pacjenta, zaopatrzony on zostaje w retainer zdejmowany ,który będzie zakładał na noc i/lub retainer stały.Niezwykle ważną zasadą jest noszenie aparatów retencyjnych co najmniej tak długo jak trwała faza aktywna leczenia ortodontycznego.Leczenie ortodontyczne dorosłych

Obecnie uznaje się, że korektę wad zgryzu można przeprowadzić w każdym wieku. Główna różnica między starszymi i młodocianymi pacjentami sprowadza się do czasu leczenia, gdyż tkanka kostna dorosłego jest twardsza i mniej podatna na przebudowę.Aparaty stałe

Aparaty stałe to te, których pacjent nie może sam wyjmować i wkładać do ust. Są one przyklejone do zębów pacjenta, działają więc całą dobę. Umożliwiają one przesunięcia zębów we wszystkich kierunkach. Leczenie takimi aparatami trwa zwykle 2-2,5 roku. Dla utrwalenia osiągniętych rezultatów po zdjęciu aparatu stałego, pacjent powinien nosić jakiś czas wyjmowany aparat retencyjny. Bardzo istotną sprawą podczas noszenia aparatu stałego jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej. W sprzedaży dostępne są odpowiednie szczoteczki, nici dentystyczne i płyny do płukania. Unikać należy żucia gumy oraz spożywania twardych pokarmów, które mogłyby doprowadzić do poluzowania się elementów aparatu.Aparaty zdejmowane

Aparaty zdejmowane to te, które pacjent sam wyjmuje z ust. Powinny one być wyjmowane tylko do jedzenia i mycia. Stanowią pierwszą fazę leczenia wad zgryzu, w przypadku, gdy zęby są stłoczone a łuki zębowe wąskie. Pozwalają na rozbudowę kości, przez co wydatnie zwiększa się ilość miejsca na prawidłowe ułożenie zębów. Aparaty zdejmowane korygują również takie wady zgryzu, jak cofnięta żuchwa czy zgryz krzyżowy. Najlepszym okresem dla stosowania tych aparatów jest okres od 4 do 11 roku życia, kiedy współpraca dziecka jest największa.

Aparaty zdejmowane pomagą wyleczyć zaburzenia kości, natomiast nieprawidłowości w ułożeniu zębów korygowane są w drugiej fazie leczenia z zastosowaniem aparatów stałych. Dzięki wcześniejszej rozbudowie kości aparatami zdejmowanymi znacznie skraca się jednak okres leczenia aparatem stałym, maleje ryzyko nawrotu wady oraz zmniejsza się potrzeba usuwania zębów stałych.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego